به تمامی ایمیل ها پاسخ کامل داده می شود
شماره تماس : 09112329823
Click for new image
شماره تماس
موضوع
تصوير امنيتي
ايميل (رايانامه )
شماره حساب کاربري
خريد آنلاين تبليغات بنري
2028996083
شماره حساب بانک ملت
6104337244392898
شماره کارت بانک ملت
محمد علي پور
نام صاحب حساب

ايميل :
توجه : قبل از پرداخت آنلاین باید وارد حساب کاربری خود شده باشید
بسته پايه 3
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 15000 هزار
هزينه هر کليک : 45 تومان
هزينه : 15 هزار تومان
بسته پايه 2
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 10000 هزار
هزينه هر کليک : 45 تومان
هزينه : 10 هزار تومان
بسته پايه 1
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 5000 هزار
هزينه هر کليک : 45 تومان
هزينه : 5 هزار تومان
بسته سبک 3
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 30000 هزار
هزينه هر کليک : 44 تومان
هزينه : 30 هزار تومان
بسته سبک 2
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 25000 هزار
هزينه هر کليک : 44 تومان
هزينه : 25 هزار تومان
بسته سبک 1
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 20000 هزار
هزينه هر کليک : 44 تومان
هزينه : 20 هزار تومان
بسته متوسط 3
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 80000 هزار
هزينه هر کليک : 43 تومان
هزينه : 80 هزار تومان
بسته متوسط 2
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 60000 هزار
هزينه هر کليک : 43 تومان
هزينه : 60 هزار تومان
بسته متوسط 1
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 40000 هزار
هزينه هر کليک : 43 تومان
هزينه : 40 هزار تومان
بسته سنگين 3
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 200000 هزار
هزينه هر کليک : 42 تومان
هزينه : 200 هزار تومان
بسته سنگين 2
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 160000 هزار
هزينه هر کليک : 42 تومان
هزينه : 160 هزار تومان
بسته سنگين 1
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 120000 هزار
هزينه هر کليک : 42 تومان
هزينه : 120 هزار تومان
خرید بازدید پاپ آپ ( ارزان ترین پاپ آپ در بین تمامی سایت های ایرانی)
توجه : قبل از پرداخت آنلاین باید وارد حساب کاربری خود شده باشید
فرق ویژه و معمولی چیست؟ پاپ آپ ویژه آی پی تکراری ندارد اما معمولی ممکن است داشته باشد
2028996083
شماره حساب بانک ملت
6104337244392898
شماره کارت بانک ملت
محمد علي پور
نام صاحب حساب
ايميل :
توجه : پرداخت آنلاین بانک ملت اتوماتیک انجام میشود اما زرین پال اتوماتیک نیست
   بسته 3
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 3000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 15000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 18000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 15 هزار تومان
   بسته 2
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 2000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 10000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 12000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 10 هزار تومان
  بسته 1
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 1000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 5000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 6000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 5 هزار تومان
   بسته 6
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 6000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 30000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 36000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 30 هزار تومان
   بسته 5
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 5000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 25000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 30000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 25 هزار تومان
   بسته 4
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 4000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 20000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 24000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 20 هزار تومان
   بسته 9
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 30000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 150000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 180000
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 150 هزار تومان
   بسته 8
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 15000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 75000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 90000
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 75 هزار تومان
   بسته 7
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 10000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 50000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 60000
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 50 هزار تومان
   بسته 12
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 200000 نفر
کاربري ويژه رايگان :دارد
هزينه : 600,000 تومان
   بسته 11
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 100000 نفر
کاربري ويژه رايگان :دارد
هزينه : 350,000 تومان
   بسته 10
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 50000 نفر
کاربري ويژه رايگان :دارد
هزينه : 200,000 تومان
خريد آنلاين بازديد پنجره اي
توجه : قبل از پرداخت آنلاین باید وارد حساب کاربری خود شده باشید
2028996083
شماره حساب بانک ملت
6104337244392898
شماره کارت بانک ملت
محمد علي پور
نام صاحب حساب
پیشنهاد ویژه : با خرید هر بسته 2 برابر امتیاز شارژ می شود
  بسته 3
تعداد بازديد يا هيت : 30 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 15 هزار تومان

بسته 2
تعداد بازديد يا هيت : 20 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 10 هزار تومان

بسته 1
تعداد بازديد يا هيت : 10 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 5 هزار تومان
   بسته 6
تعداد بازديد يا هيت : 80 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 38 هزار تومان
   بسته 5
تعداد بازديد يا هيت : 60 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 30 هزار تومان
  بسته 4
تعداد بازديد يا هيت : 40 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 20 هزار تومان
   بسته 9
تعداد بازديد يا هيت : 200 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 95 هزار تومان
   بسته 8
تعداد بازديد يا هيت : 160 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 75 هزار تومان
   بسته 7
تعداد بازديد يا هيت : 120 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 55 هزار تومان
   بسته 12
تعداد بازديد يا هيت : 600 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 290 هزار تومان


   بسته 11
تعداد بازديد يا هيت : 400 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 190 هزار تومان


   بسته 10
تعداد بازديد يا هيت :300 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 145 هزار تومان


تمامي قوانين زير 100 درصد عمل مي شود و  مکتوبي جهت زينت نيست

1) سايت هايي که بارگذاري آنها بيش از 10 ثانيه به طول انجامد تاييد نخواهد شد، براي اين منظور تمامي کدهاي بي مورد جاوا اسکريپت و عکس هاي سنگين را پاک
سازي کنيد و سبکترين صفحه ممکن را اضافه کنيد و تلاش بي نتيجه براي ثبت صفحات سنگين نداشته باشد.

2) سايت هايي که کد هاي خوش آمدگويي و يا خداحافظي دارند تاييد نخواهند شد

3) سایت هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند هرگز تایید نخواهند شد

4) سایت هایی که دارای پخش موزیک یا ویدئو آنلاین می باشند تایید نخواهند شد

5) سایت هایی که دارای کد شکننده ی آیفریم باشند در سیستم پنجره ای تایید نمی شوند (وبلاگهای میهن بلاگ در سیستم جدید تایید می شوند)

6) هرگونه تخلف در اين سايت، بدور از اخلاق انساني و اسلامي است و حق الناس محسوب شده و مديريت هرگز از آن نخواهد گذشت.

7) از تماس تلفني، ايميل و اس ام اس براي تاييد سايت پرهيز کنيد. تاييد سايت ها بين 1 ساعت تا 12 ساعت زمان مي برد. اين کار فقط باعث کند شدن روال تاييد
خواهد شد.

8) از آنجا که قبل از خريد امکان تست رايگان براي عموم فراهم است ، بازگشت وجه تحت هيچ شرايطي فراهم نيست.

9) قرار دادن ريفرش خودکار به شدت جلوگيري شده و دائما سايت ها بررسي مي شوند

10) هرگونه قرار دادن کدهای آی فریم یا آبجکتی با عناوین سیاه چاله و ... بشدت جلوگیری شده ، همچنین برای رنک گوگل و آلکسا مضر است

11) قرار دادن آدرس و بنر سايت هاي مشابه در این سایت ممنوع است

12) سیستم پنجره ای بنابر دلایل بسیار زیادی اختلاف آمار 20 تا 30 درصدی دارد این اختلاف آمار با امتیاز بیشتر جبران شده است
به عنوان مثال در بسته 1 باید 5000 امتیاز داده می شده اما 10000 داده می شود. توجه: درنسخه جدید این اختلاف کم شده است

13) در صورت شناسایی توسط سیستم ضد تقلب کلیه امتیازهای کاربر صفر خواهد شد و اعتراض وارد نخواهد بود

1) آموزش تصويري افزايش بازديد و ترافيک سايت به شيوه پنجره اي
2) آموزش تصويري افزايش بازديد و ترافيک سايت به شيوه پاپ آپ
3) آموزش تصويري افزايش بازديد و ترافيک سايت به شيوه تبادل بنر
سايت پي سي رنک همزمان از سه سامانه افزايش ترافيک استفاده مي کند که تک تک توضيح داده ميشود
در تمامي اين سه روش چه رايگان و چه ويژه بايد ابتدا در سايت ثبت نام کنيد و حساب خود را توسط ايميل معتبر  فعال کرده باشيد

1) سامانه افزايش ترافيک پنجره اي :
الف) در اين سامانه تنها کافي است بعد از ورود به سايت از قسمت افزودن سايت روي دکمه                             کليک کنيد و سبکترين قسمت سايت خود را بصورت
کامل وارد نماييد. سايت در وضعيت انتظار قرار ميگيرد و بعد از چند ساعت از جانب ما تاييد خواهد شد.
ب) حال شما بايد امتياز کسب کنيد تا بعد از جمع آوري امتياز آن را به سايت يا سايت هايي که افزوده ايد اختصاص دهيد و به همان اندازه از سايت شما بازديد صورت
گيرد. نحوه کسب امتياز براي کاربران رايگان با کليک بر روي لينک "شروع بازديد پنجره اي " در بالاي صفحه امکان پذير است و براي کاربراني که قصد خريد امتياز دارند از
قسمت خريد بازديد پنجره اي امکان پذير خواهد بود. بعد از کسب امتياز مانند شکل زير حساب شما پر شده است و آماده استفاده است


ج) حال بايد آن را به سايت هايي که داريد اختصاص دهيد. همان طور که در مقابل امتياز دکمه ي اختصاص دادن را مشاهده مي کنيد مي توانيد امتياز را به سايت هاي
خود اختصاص دهيد. و بازديد از سايت شما به صورت رويايي اغاز خواهد شد.توجه کنيد که اين سيستم صرفا آمار آمارگير را افزايش ميدهد   
  
2) سامنه افزايش آمار واقعي پاپ آپ :
الف ) بعد از افزودن سايت و تاييد از جانب ما ، سايت در وضعيت فعال پنجره اي قرار ميگيرد. اگر قصد استفاده از سيستم پاپ آپ را داريد بايد وضعيت را به پاپ آپ تغيير
دهيد. براي اينکار از دکمه                              که در بالاي دکمه افزودن سايت                          قرار دارد استفاده کنيد و  وضعيت را از پنجره اي به پاپ آپ تغيير دهيد
ب) حال شما نيازمند امتياز هستيد. توجه کنيد که امتياز پنجره اي ربطي به اين قسمت ندارد و شما بايد امتياز پاپ آپ داشته باشيد. براي اين منظور مي توانيد يکي از
چهار کد پاپ آپ تکي تا چهارتايي را بنا به نياز خود انتخاب کرده و در سايت خود قراردهيد . تا به ازاي مشاهده خود و کاربرانتان حساب پاپ آپي شما شارژ شود يا
همچنين مي توانيد امتياز پاپ آپ را از قسمت مربوطه خريداري کنيد. بعد از پر شدن امتياز پاپ آپ شما مانند شکل زير خواهد بود:


ج) حال که امتياز پاپ آپ شما پر شده است مي توانيد توسط دکمه اختصاص دادن که در روبروي آن قرار دارد ، امتياز را جهت نمايش سايت شما در هزاران سايت
اختصاص دهيد.
نکته) توجه کنيد که اگر وبمستري سفارش تبليغات پاپ آپي داده باشد به ازاي نمايش پاپ آپ درآمد حاصل از پاپ آپ براي شما منظور مي شود و زماني که تبليغي براي
نمايش نباشد به شما امتياز داده خواهد شد.

3) سامانه نمايش بنر حرفه اي :
هدف اين قسمت چيست؟ نشان دادن بنر شما در سايت ما و هزاران سايت ديگر يا فقط کسب درآمد (10 تومان براي هر کليک)
الف) من مي خواهم هم درآمد کسب کنم هم بازديد کننده واقعي سايتم زياد شود! پاسخ : ابتدا بايد کد هاي بنري را در سايت يا وبلاگ خود در محل دلخواه
قرار دهيد ، سپس از قسمت افزودن بنر ، تبليغ خود را اضافه کنيد تا بعد از هر کليک کاربرانتان بر روي بنر امتياز کسب کنيد و بنر شما در سايت ما و هزاران سايت ديگر به
نمايش در آيد.البته براي کسب امتياز امکان خريد بنري نيز وجود دارد.
نکته) توجه کنيد که اگر وبمستري سفارش تبليغات بنري داده باشد به ازاي هر کليک درآمد حاصل از بنر براي شما منظور مي شود و زماني که تبليغي براي نمايش
نباشد به شما امتياز داده خواهد شد.
ب) من مي خواهم فقط بازديدکننده واقعي سايتم افزايش يابد. پاسخ : شما بايد ابتدا از قسمت افزودن بنر ، آگهي خود را اضافه کنيد ، سپس اقدام به خريد
بازديد بنري نماييد. جهت کسب اطلاعات بيشتر تماس بگيريد rank ((at)) p30rank.com
نام حساب کاربري
گذرواژه (پسورد)
تکرار رايانامه
رايانامه ( ايميل )
Click for new image
تصوير امنيتي
قوانين را خوانده ام و مي پذيرم
اطلاعات آماري سايت
: بازديد امروز  

: بازديد ديروز
بزرگترین سایت تبلیغات جامع اینترنتی در آسیا
اطلاعیه : کاربرانی که اطلاعات بانکی ثبت نکرده اند تا آخر سال 93 مهلت دارند تسویه حساب نمایند
پشنهاد هفتگی: به مدت محدود با خرید بازدید پنجره ای 2 برابر امتیاز بگیرید
خبر ویژه : افزایش درآمد از کد پاپ آپ تا 8 تومان و امکان درآمد 24 ساعته با بازدهی و بودجه بالا
خبر جدید : ارتقا سیستم بنری و ایجاد دسته بندی موضوعی
خبر ویژه : سیستم پنجره ای به نسخه جدید بروز رسانی شد
آموزش ویژه : در هنگام بازدید پاپ آپ یا پنجره ای حتما فیلم 30 ثانیه ای را ببینید کلیک کنید
خبر ویژه : با ابتکار و فناوری جدید در بازدید پاپ آپ معمولی آشنا شوید کلیک کنید
خبر ویژه : امکان تبدیل مبلغ به امتیاز پاپ آپ بصورت آنی در پنل کاربری فراهم شد
تخفیف ویژه : به مدت محدود تعدادی کاربری ویژه مادام العمر با ویژگی ها جدید به فروش می رسد
تخفیف ویژه پاییزه : به مدت محدود بین 30 تا 40 درصد تخفیف فقط در خریدهای پاپ آپ اعمال می شود
خبر جدید : اضافه شدن بخش اثبات پرداختی ها به صفحه اصلی سایت و منظم شدن پرداخت ها
خبر : در سیستم بنری فقط آی پی ایران مجاز به کلیک است اما برای سراسر جهان به نمایش در می آید
خبر جدید : افزایش درآمد کلیک هر بنر به 20 تومان
خبر جدید : افتتاح قسمت تبادل بنر رایگان و ارتقاء سیستم بنری
خبر ویژه بهاره : ارتقا سیستم پاپ آپ به دو بخش رایگان و ویژه و شکسته شدن قیمت ها
خبر ويژه : سيستم کسب درآمد پاپ آپ و بنري به شيوه کاملا متفاوت راه اندازي شده است
تبلیغ لینکی : دانلود بازی های اندروید آیفون آیپاد ایپد کلیک کنید
خبر ويژه : بعد از پرداخت آنلاين حساب شما بصورت لحظه اي شارژ مي شود
تبلیغات : خرید پاپ آپ ارزان - افزایش بازدید - افزایش بازدیدکننده - بالا بردن آمار سایت

پي سي رنک چيست؟
بزرگترين سايت افزايش آمار در ايران به نقل از الکسا مي باشد که با سه شيوه کاملا منحصر به فرد 
آمار سايت و کسب و کار شما را بهبود مي دهد.
ما سعي کرده ايم که بهترين سيستم افزايش آمار و بازديدکننده واقعي را طراحي کنيم و با چندين
سال سابقه درخشان اين مطلب را ثابت کرده ايم و انتخاب اول بوده ايم.


افزایش بازدید افزایش رنکینگ , پاپ اپ , پاپ آپ, popup , افزایش آمار , rank

تبادل پاپ آپ سیستم افزایش بازدید پاپ آپ تبادل بنر

افزایش رتبه سایت سئو سایت افزایش رتبه الکسا و گوگل سیستم افزایش بازدید خرید آنلاین بازدید وبسایت


سیستم تبادل پاپ آپ و تبلیغات پاپ آپ سیستم تبلیغ پاپ آپ درآمد اینترنتی پاپ آپ
199 583
2 064 068
رايانامه
گذرواژه
Click for new image

اثبات پرداختی ها

شماره کاربر مبلغ واریزی تاریخ واریز
1104860 243050تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1111224 16226تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1112150 27642تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1112203 22918تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1111722 22458تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1112607 77422تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1106163 19052تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1105387 30316تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1105252 16366تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1105191 12140تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1102786 18290تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1101608 12006تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1101380 28068تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1101240 19712تومان ۱۳۹۴/۱/۸
1101066 29756تومان ۱۳۹۴/۱/۸
طراح : عليپور ، هاستکده