به تمامی ایمیل ها پاسخ کامل داده می شود
تلفن تماس : 09112329823 جهت راهنمایی خرید و بهبود تضمینی رتبه سایت
Click for new image
شماره تماس
موضوع
تصوير امنيتي
ايميل (رايانامه )
شماره حساب کاربري
خريد آنلاين تبليغات بنري
2028996083
شماره حساب بانک ملت
6104337800848671
شماره کارت بانک ملت
محمد علي پور
نام صاحب حساب

ايميل :
توجه : قبل از پرداخت آنلاین باید وارد حساب کاربری خود شده باشید
بسته پايه 3
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 15000 هزار
هزينه هر کليک : 45 تومان
هزينه : 15 هزار تومان
بسته پايه 2
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 10000 هزار
هزينه هر کليک : 45 تومان
هزينه : 10 هزار تومان
بسته پايه 1
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 5000 هزار
هزينه هر کليک : 45 تومان
هزينه : 5 هزار تومان
بسته سبک 3
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 30000 هزار
هزينه هر کليک : 44 تومان
هزينه : 30 هزار تومان
بسته سبک 2
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 25000 هزار
هزينه هر کليک : 44 تومان
هزينه : 25 هزار تومان
بسته سبک 1
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 20000 هزار
هزينه هر کليک : 44 تومان
هزينه : 20 هزار تومان
بسته متوسط 3
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 80000 هزار
هزينه هر کليک : 43 تومان
هزينه : 80 هزار تومان
بسته متوسط 2
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 60000 هزار
هزينه هر کليک : 43 تومان
هزينه : 60 هزار تومان
بسته متوسط 1
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 40000 هزار
هزينه هر کليک : 43 تومان
هزينه : 40 هزار تومان
بسته سنگين 3
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 200000 هزار
هزينه هر کليک : 42 تومان
هزينه : 200 هزار تومان
بسته سنگين 2
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 160000 هزار
هزينه هر کليک : 42 تومان
هزينه : 160 هزار تومان
بسته سنگين 1
تعداد نمايش : نامحدود
مقدار امتياز : 120000 هزار
هزينه هر کليک : 42 تومان
هزينه : 120 هزار تومان
خرید بازدید پاپ آپ ( ارزان ترین پاپ آپ در بین تمامی سایت های ایرانی)
فرق پاپ آپ ویژه و معمولی چیست؟ پاپ آپ ویژه تماما آی پی ایرانی و بدون تکرار و واقعی است اما پاپ آپ معمولی آی پی های خارجی و تکراری هم شامل می شود
2028996083
شماره حساب بانک ملت
6104337800848671
شماره کارت بانک ملت
محمد علي پور
نام صاحب حساب
ايميل :
توجه : هم پرداخت بانک ملت و هم پارس پال اتوماتیک و لحظه ای شارژ می شود
   بسته 3
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 4000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 16000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 20000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 20 هزار تومان
   بسته 2
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 3000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 12000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 15000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 15 هزار تومان
  بسته 1
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 2000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 8000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 10000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 10 هزار تومان
   بسته 6
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 10000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 40000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 50000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 50 هزار تومان
   بسته 5
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 8000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 32000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 40000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 40 هزار تومان
   بسته 4
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 6000 نفر
امتیاز پاپ آپ معمولی : 24000 امتياز
مجموع پاپ آپ : 30000
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 30 هزار تومان
   بسته 9 ویژه
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 37500 نفر
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 150 هزار تومان
   بسته 8 ویژه
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 25000 نفر
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 100 هزار تومان
   بسته 7 ویژه
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 20000 نفر
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 80 هزار تومان
   بسته 12 ویژه
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 200000 نفر
کاربري ويژه رايگان :دارد
هزينه : 600,000 تومان
   بسته 11 ویژه
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 100000 نفر
کاربري ويژه رايگان :دارد
هزينه : 350,000 تومان
   بسته 10 ویژه
بازدید کننده واقعی در سیستم ویژه : 50000 نفر
کاربري ويژه رايگان :دارد
هزينه : 200,000 تومان
خريد آنلاين بازديد پنجره اي
توجه : قبل از پرداخت آنلاین باید وارد حساب کاربری خود شده باشید
2028996083
شماره حساب بانک ملت
6104337800848671
شماره کارت بانک ملت
محمد علي پور
نام صاحب حساب
پیشنهاد ویژه : با خرید هر بسته 2 برابر امتیاز شارژ می شود
  بسته 3
تعداد بازديد يا هيت : 30 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 15 هزار تومان

بسته 2
تعداد بازديد يا هيت : 20 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 10 هزار تومان

بسته 1
تعداد بازديد يا هيت : 10 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : ندارد
هزينه : 5 هزار تومان
   بسته 6
تعداد بازديد يا هيت : 80 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 38 هزار تومان
   بسته 5
تعداد بازديد يا هيت : 60 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 30 هزار تومان
  بسته 4
تعداد بازديد يا هيت : 40 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 20 هزار تومان
   بسته 9
تعداد بازديد يا هيت : 200 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 95 هزار تومان
   بسته 8
تعداد بازديد يا هيت : 160 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 75 هزار تومان
   بسته 7
تعداد بازديد يا هيت : 120 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 55 هزار تومان
   بسته 12
تعداد بازديد يا هيت : 600 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 290 هزار تومان


   بسته 11
تعداد بازديد يا هيت : 400 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 190 هزار تومان


   بسته 10
تعداد بازديد يا هيت :300 هزار
زمان بازديد : 60 ثانيه
تاريخ انقضا : ندارد
کاربري ويژه رايگان : دارد
هزينه : 145 هزار تومان


تمامي قوانين زير 100 درصد عمل مي شود و  مکتوبي جهت زينت نيست

1) سايت هايي که بارگذاري آنها بيش از 10 ثانيه به طول انجامد تاييد نخواهد شد، براي اين منظور تمامي کدهاي بي مورد جاوا اسکريپت و عکس هاي سنگين را پاک
سازي کنيد و سبکترين صفحه ممکن را اضافه کنيد و تلاش بي نتيجه براي ثبت صفحات سنگين نداشته باشد.

2) سايت هايي که کد هاي خوش آمدگويي و يا خداحافظي دارند تاييد نخواهند شد

3) سایت هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند هرگز تایید نخواهند شد

4) سایت هایی که دارای پخش موزیک یا ویدئو آنلاین می باشند تایید نخواهند شد

5) سایت هایی که دارای کد شکننده ی آیفریم باشند در سیستم پنجره ای تایید نمی شوند (وبلاگهای میهن بلاگ در سیستم جدید تایید می شوند)

6) هرگونه تخلف در اين سايت، بدور از اخلاق انساني و اسلامي است و حق الناس محسوب شده و مديريت هرگز از آن نخواهد گذشت.

7) از تماس تلفني، ايميل و اس ام اس براي تاييد سايت پرهيز کنيد. تاييد سايت ها بين 1 ساعت تا 12 ساعت زمان مي برد. اين کار فقط باعث کند شدن روال تاييد
خواهد شد.

8) از آنجا که قبل از خريد امکان تست رايگان براي عموم فراهم است ، بازگشت وجه تحت هيچ شرايطي فراهم نيست.

9) قرار دادن ريفرش خودکار به شدت جلوگيري شده و دائما سايت ها بررسي مي شوند

10) هرگونه قرار دادن کدهای آی فریم یا آبجکتی با عناوین سیاه چاله و ... بشدت جلوگیری شده ، همچنین برای رنک گوگل و آلکسا مضر است

11) قرار دادن آدرس و بنر سايت هاي مشابه در این سایت ممنوع است

12) سیستم پنجره ای بنابر دلایل بسیار زیادی اختلاف آمار 20 تا 30 درصدی دارد این اختلاف آمار با امتیاز بیشتر جبران شده است
به عنوان مثال در بسته 1 باید 5000 امتیاز داده می شده اما 10000 داده می شود. توجه: درنسخه جدید این اختلاف کم شده است

13) در صورت شناسایی توسط سیستم ضد تقلب کلیه امتیازهای کاربر صفر خواهد شد و اعتراض وارد نخواهد بود

14) در صورتی که مبلغ درآمد کاربر به بالای 10 هزار تومان برسد به صورت خودکار در لیست واریزی ها قرار می گیرد

15) در پایان هر سال شمسی باید کلیه درآمدهای بالای 10 هزار تومان تسویه شود کاربران تا 25 اسفند هر سال فرصت دارند
شماره شبا و شماره کارت را جهت تسویه ثبت نمایند در غیر این صورت درآمد تبدیل به امتیاز پاپ آپ می شود

1) آموزش تصويري افزايش بازديد و ترافيک سايت به شيوه پنجره اي
فیلم ها به علت افزایش سرعت لود سایت در آپارات قرار گرفت . لطفا در آپارات عبارت پیسی رنک را جستجو کنید
2) آموزش تصويري افزايش بازديد و ترافيک سايت به شيوه پاپ آپ
3) آموزش تصويري افزايش بازديد و ترافيک سايت به شيوه تبادل بنر
سايت پي سي رنک همزمان از سه سامانه افزايش ترافيک استفاده مي کند که تک تک توضيح داده ميشود
در تمامي اين سه روش چه رايگان و چه ويژه بايد ابتدا در سايت ثبت نام کنيد و حساب خود را توسط ايميل معتبر  فعال کرده باشيد

1) سامانه افزايش ترافيک پنجره اي :
الف) در اين سامانه تنها کافي است بعد از ورود به سايت از قسمت افزودن سايت روي دکمه                             کليک کنيد و سبکترين قسمت سايت خود را بصورت
کامل وارد نماييد. سايت در وضعيت انتظار قرار ميگيرد و بعد از چند ساعت از جانب ما تاييد خواهد شد.
ب) حال شما بايد امتياز کسب کنيد تا بعد از جمع آوري امتياز آن را به سايت يا سايت هايي که افزوده ايد اختصاص دهيد و به همان اندازه از سايت شما بازديد صورت
گيرد. نحوه کسب امتياز براي کاربران رايگان با کليک بر روي لينک "شروع بازديد پنجره اي " در بالاي صفحه امکان پذير است و براي کاربراني که قصد خريد امتياز دارند از
قسمت خريد بازديد پنجره اي امکان پذير خواهد بود. بعد از کسب امتياز مانند شکل زير حساب شما پر شده است و آماده استفاده است


ج) حال بايد آن را به سايت هايي که داريد اختصاص دهيد. همان طور که در مقابل امتياز دکمه ي اختصاص دادن را مشاهده مي کنيد مي توانيد امتياز را به سايت هاي
خود اختصاص دهيد. و بازديد از سايت شما به صورت رويايي اغاز خواهد شد.توجه کنيد که اين سيستم صرفا آمار آمارگير را افزايش ميدهد   
  
2) سامانه افزايش آمار واقعي پاپ آپ :
الف ) بعد از افزودن سايت و تاييد از جانب ما ، سايت در وضعيت فعال پنجره اي قرار ميگيرد. اگر قصد استفاده از سيستم پاپ آپ را داريد بايد وضعيت را به پاپ آپ تغيير
دهيد. براي اينکار از دکمه                              که در بالاي دکمه افزودن سايت                          قرار دارد استفاده کنيد و  وضعيت را از پنجره اي به پاپ آپ تغيير دهيد
ب) حال شما نيازمند امتياز هستيد. توجه کنيد که امتياز پنجره اي ربطي به اين قسمت ندارد و شما بايد امتياز پاپ آپ داشته باشيد. براي اين منظور مي توانيد از
شروع بازدید پاپ آپ 2 تایی تا 8 تایی استفاده کنید یا یکی از چهار کد پاپ آپ تکي تا چهارتايي را بنا به نياز خود انتخاب کرده و در سايت خود قراردهيد .
همچنين مي توانيد امتياز پاپ آپ را از قسمت مربوطه خريداري کنيد. بعد از پر شدن امتياز پاپ آپ شما مانند شکل زير خواهد بود:


ج) حال که امتياز پاپ آپ شما پر شده است مي توانيد توسط دکمه اختصاص دادن که در روبروي آن قرار دارد ، امتياز را جهت نمايش سايت شما در هزاران سايت
اختصاص دهيد.
نکته) توجه کنيد که اگر وبمستري سفارش تبليغات پاپ آپي داده باشد به ازاي نمايش پاپ آپ درآمد حاصل از پاپ آپ براي شما منظور مي شود و زماني که تبليغي براي
نمايش نباشد به شما امتياز داده خواهد شد.

3) سامانه نمايش بنر حرفه اي :
هدف اين قسمت چيست؟ نشان دادن بنر شما در سايت ما و هزاران سايت ديگر يا فقط کسب درآمد (20 تومان براي هر کليک)
الف) من مي خواهم هم درآمد کسب کنم هم بازديد کننده واقعي سايتم زياد شود! پاسخ : ابتدا بايد کد هاي بنري را در سايت يا وبلاگ خود در محل دلخواه
قرار دهيد ، سپس از قسمت افزودن بنر ، تبليغ خود را اضافه کنيد تا بعد از هر کليک کاربرانتان بر روي بنر امتياز کسب کنيد و بنر شما در سايت ما و هزاران سايت ديگر به
نمايش در آيد.البته براي کسب امتياز امکان خريد بنري نيز وجود دارد.
نکته) توجه کنيد که اگر وبمستري سفارش تبليغات بنري داده باشد به ازاي هر کليک درآمد حاصل از بنر براي شما منظور مي شود و زماني که تبليغي براي نمايش
نباشد به شما امتياز داده خواهد شد.
ب) من مي خواهم فقط بازديدکننده واقعي سايتم افزايش يابد. پاسخ : شما بايد ابتدا از قسمت افزودن بنر ، آگهي خود را اضافه کنيد ، سپس اقدام به خريد
بازديد بنري نماييد. جهت کسب اطلاعات بيشتر تماس بگيريد rank ((at)) p30rank.com
نام حساب کاربري
گذرواژه (پسورد)
تکرار رايانامه
رايانامه ( ايميل )
Click for new image
تصوير امنيتي
قوانين را خوانده ام و مي پذيرم
اطلاعات آماري سايت
: بازديد امروز  

: بازديد ديروز
بزرگترین سایت تبلیغات جامع اینترنتی در آسیا
ویژه : بسته های 7 تا 12 پاپ آپ فقط به صورت ویژه تبدیل شد. بهترین نوع بازدید بسته 7 تا 12 پاپ آپ ویژه است
آگهی های بنری در سه سایز و با قیمت های مناسبتر به روز شد
پشنهاد هفتگی: به مدت محدود با خرید بازدید پنجره ای 2 برابر امتیاز بگیرید
خبر ویژه : افزایش درآمد از کد پاپ آپ تا 8 تومان و امکان درآمد 24 ساعته با بازدهی و بودجه بالا
خبر جدید : ارتقا سیستم بنری و ایجاد دسته بندی موضوعی
خبر ویژه : سیستم پنجره ای به نسخه جدید بروز رسانی شد
آموزش ویژه : در هنگام بازدید پاپ آپ یا پنجره ای حتما فیلم 30 ثانیه ای را ببینید کلیک کنید
خبر ویژه : با ابتکار و فناوری جدید در بازدید پاپ آپ معمولی آشنا شوید کلیک کنید
خبر ویژه : امکان تبدیل مبلغ به امتیاز پاپ آپ بصورت آنی در پنل کاربری فراهم شد
تخفیف ویژه : به مدت محدود تعدادی کاربری ویژه مادام العمر با ویژگی ها جدید به فروش می رسد
تخفیف ویژه پاییزه : به مدت محدود بین 30 تا 40 درصد تخفیف فقط در خریدهای پاپ آپ اعمال می شود
خبر جدید : اضافه شدن بخش اثبات پرداختی ها به صفحه اصلی سایت و منظم شدن پرداخت ها
خبر : در سیستم بنری فقط آی پی ایران مجاز به کلیک است اما برای سراسر جهان به نمایش در می آید
خبر جدید : افزایش درآمد کلیک هر بنر به 20 تومان
خبر جدید : افتتاح قسمت تبادل بنر رایگان و ارتقاء سیستم بنری
خبر ویژه بهاره : ارتقا سیستم پاپ آپ به دو بخش رایگان و ویژه و شکسته شدن قیمت ها
خبر ويژه : سيستم کسب درآمد پاپ آپ و بنري به شيوه کاملا متفاوت راه اندازي شده است
خبر ويژه : بعد از پرداخت آنلاين حساب شما بصورت لحظه اي شارژ مي شود
تبلیغات : خرید پاپ آپ ارزان - افزایش بازدید - افزایش بازدیدکننده - بالا بردن آمار سایت

پي سي رنک چيست؟
بزرگترين سايت افزايش آمار در ايران به نقل از الکسا مي باشد که با سه شيوه کاملا منحصر به فرد 
آمار سايت و کسب و کار شما را بهبود مي دهد.
ما سعي کرده ايم که بهترين سيستم افزايش آمار و بازديدکننده واقعي را طراحي کنيم و با چندين
سال سابقه درخشان اين مطلب را ثابت کرده ايم و انتخاب اول بوده ايم.

افزایش بازدید افزایش رنکینگ , پاپ اپ , پاپ آپ, popup , افزایش آمار , rank

تبادل پاپ آپ سیستم افزایش بازدید پاپ آپ تبادل بنر

افزایش رتبه سایت سئو سایت افزایش رتبه الکسا و گوگل سیستم افزایش بازدید خرید آنلاین بازدید وبسایت


سیستم تبادل پاپ آپ و تبلیغات پاپ آپ سیستم تبلیغ پاپ آپ درآمد اینترنتی پاپ آپ
1,035,230
1,355,985
رايانامه
گذرواژه
Click for new image

اثبات پرداختی ها

شماره کاربر مبلغ واریزی تاریخ واریز
1118679 15474تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1117775 10924تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1117351 36382تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1108107 32576تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1091044 10144تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1119131 83784تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1118564 12380تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1106711 11794تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1118112 12798تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1117439 10446تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1111767 34430تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1111224 192154تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1110510 83076تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1109839 16974تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
1108847 18306تومان ۱۳۹۵/۶/۲۵
طراح : عليپور ، هاستکده